Kasstromen

Ook in 2021 heeft de terugval in verkeer grote impact op de operationele kasstroom. In 2020 was de netto-kasstroom uit operationele activiteiten 109,5 miljoen euro negatief (2019: 157,6 miljoen euro negatief). 

De lage verkeersvolumes hebben direct gevolgen voor de operationele ontvangsten en de kassiersfunctie. Strategische projecten zijn in overleg met stakeholders voortgezet en de operationele openstelling bleef ook in 2021 gegarandeerd. De uitgaven aan personeel zijn stabiel en de uitgaven aan leveranciers zijn gedaald ten opzichte van 2020. De lagere leveranciersuitgaven volgen uit de daling van de algemene kosten en de afwikkeling van de eenmalige verplichting voor juridische procedures die in 2020 is afgewikkeld. In 2021 zijn hiervoor geen uitgaven gedaan. De kasstroom uit investeringen is gedaald ten opzichte van vorig jaar. In 2021 is de kasstroom uit investeringsactiviteiten in belangrijke mate bepaald door bestedingen aan de ontwikkeling van het luchtverkeersleidingssysteem iCAS, RECAT-TBS, en de samenwerking met Defensie.