Verbetering leefomgeving

LVNL heeft samen met Schiphol alle initiatieven op het gebied van hinderbeperking waar we nu en in de toekomst aan werken inzichtelijk en toegankelijk gemaakt op minderhinderschiphol.nl. Op deze website staan de maatregelen, onderzoeken en initiatieven waarmee we geluidshinder in de omgeving van Schiphol verder willen beperken. In dit programma zijn maatregelen opgenomen om hinder te beperken op het gebied van baangebruik, overdag vliegen, vliegtuigtypes en ’s nachts vliegen. De maatregelen zijn ontwikkeld door LVNL en Schiphol en zijn gebaseerd op suggesties en voorstellen van bewoners, bestuurders, het Regioforum van de Omgevingsraad Schiphol, de top twintig klachten bij Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas), eigen expertise en innovaties in luchtvaarttechnieken en -systemen.

Om te toetsen wat omwonenden, bestuurders en andere belanghebbenden in de omgeving van Schiphol van de hinderbeperkende maatregelen vinden, hebben we hen in 2020 om hun mening gevraagd. Dit hebben we gedaan door middel van een online vragenlijst op minderhinderschiphol.nl, informatiesessies voor omwonenden, en door gesprekken met ambtelijk adviseurs, bestuurders van gemeenten en provincies, gemeenteraden en overige maatschappelijke instanties. In 2021 hebben we de ruim duizend ontvangen reacties verwerkt in een reactienota waarin we antwoord gaven op vragen en ingaan op suggesties voor nieuwe maatregelen.

Dit heeft geleid tot zestien nieuwe maatregelen. Na verwerking van alle reacties en nieuwe maatregelen is het programma hinderbeperking aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Ondertussen zijn Schiphol en LVNL doorgegaan met de uitvoering van de hinderbeperkende maatregelen. Zo is in 2021 de maatregel ‘landen met GPS-navigatie’ opgeleverd, is onderzoek gedaan naar optimalisaties van de startroute bij Gouda, de startroute bij Uithoorn en de Kwakel en de bocht bij Uithoorn.

Ook is met de oplevering van Hi-resolution meteo een belangrijke stap gezet op weg naar een verbetering van het arrival management. High resolution meteo is een verbeterd meteo (wind)model waarmee een nauwkeurigere voorspelling van het vluchtprofiel van een binnenkomende vlucht mogelijk is. Dit is onder andere te merken in de voorspelde landingstijd, voorspelde tijd voor het binnenvliegen van het Schiphol naderingsgebied en in een accuratere indicatie van de vertraging per aankomende vlucht in het luchtruim waar ons Area Control Centre luchtverkeersleiding geeft.

Eind 2021 is het ministerie gestart met een evaluatie van het minderhinderpakket, waarbij zowel naar het gevolgde participatieproces als naar de inhoudelijke bijdrage aan hinderbeperking wordt gekeken. In het eerste kwartaal van 2022 zijn de resultaten hiervan aan de Tweede Kamer gestuurd.