Op weg naar 2035

Doorontwikkeling visie en strategie

We zien dat de luchtvaartsector de komende vijftien jaar aanzienlijk gaat veranderen. De luchtvaartsector is nog niet bekomen van de klap die de COVID-19-pandemie heeft toegebracht. De vraag is hoe de sector zich herstelt en het vliegverkeer er in de toekomst uitziet. Het maatschappelijk debat over duurzamer vliegen is actueler dan ooit. We streven ernaar hinder verder te beperken en duurzaamheid te vergroten. Deze thema’s worden steeds belangrijker in het politieke en maatschappelijke debat over de toekomst van de luchtvaart en vragen om een structurele bijdrage van LVNL.

Medio 2023 worden de verkeersleidingstaken van Defensie onderdeel van LVNL. De vraag is hoe wij het langetermijnperspectief van de civiel-militaire integratie van luchtverkeersleidingstaken kunnen vormgeven. Ook zien we het aantal nieuwe luchtruimgebruikers groeien, zoals drones, remotely piloted aerial systems en individueel luchttransport. De Europese doelstelling is het goedkoper, flexibel en schaalbaar maken van luchtverkeersdienstverlening. Hiervoor is het nodig om het luchtruim en ook de infrastructuur vanuit het Europese netwerkperspectief in te richten. Dit vereist vergaande digitalisering. De Europese Commissie heeft het voornemen om de infrastructuur, de datadienstverlening en de dienstverlening van luchtverkeersdienstverleners los te koppelen. LVNL positioneert zich in dit krachtenveld en stelt zichzelf de vraag hoe zij haar bijdrage kan leveren en snel kan blijven innoveren.

Een omgeving die verandert vraagt aan LVNL als dienstverlener dat zij niet stil gaat zitten. Onze corporate visie en strategie geeft richting aan de ontwikkelingen die wij zien. De huidige visie en strategie stamt uit 2018 en beschrijft de strategie tot en met 2024. In 2020 is deze voor het laatst geactualiseerd. Omdat de ontwikkelingen snel gaan hebben we onze visie en strategie opnieuw tegen het licht gehouden. De gekozen tijdsperiode tot 2035 geeft ruimte voor een toekomstbestendige visie waaraan we de kortetermijnontwikkelingen kunnen verbinden. Het resultaat stelt ons in staat om toekomstbestendige en doeltreffende strategische keuzes te maken.

Inzet externe expertise

Voor de doorontwikkeling van de corporate visie en strategie hebben we gebruik gemaakt van de expertise van PwC Strategy&. Dit bureau heeft met interne werksessies en interviews met externe stakeholders geholpen onze visie en strategie verder uit te werken. Begin 2022 werken we dit verder uit. Daarna kunnen we starten met de implementatie. Op dat moment delen we de corporate visie en strategie ook meer in detail met de LVNL-medewerkers en onze externe stakeholders, klanten en partners.

Purpose en ambitie ongewijzigd

De nieuwe corporate visie en strategie bouwt voort op onze kernwaarden en purpose ‘Samen luchtvaart mogelijk maken’. Ook de ambitie blijft ongewijzigd: de beste ter wereld zijn als het gaat om veiligheid, mensen en leverbetrouwbaarheid. Dat maakt dat we blijven innoveren, met strategische projecten als iCAS en 1ATM, om LVNL toekomstbestendig te maken. Ook blijven we de focus leggen op hinderbeperking en verduurzaming. Met de nieuwe visie en strategie sturen we onze koers bij, omdat we de kansen zien die toekomstige ontwikkelingen ons bieden, en gaan we in op de verwachtingen van onze stakeholders.

Voortbouwen op sterk fundament

Het vernieuwen van onze corporate visie en strategie betekent niet dat we ons fundament veranderen. Veiligheid is ons uitgangspunt als luchtverkeersdienstverlener. Wij blijven investeren in onze operatie en onze medewerkers. We bouwen verder op de sterke basis die we sinds onze oprichting hebben opgebouwd en die ons tot één van de beste luchtverkeersleidingsorganisaties ter wereld maakt. In onze operatie werken we dagelijks aan de veilige afhandeling van het vliegverkeer rondom de Nederlandse luchthavens en in het Nederlandse luchtruim. Met onze kennis en expertise hebben we onszelf bewezen als een onmisbare partner voor innovatie in de luchtvaartsector, onder andere met de doorontwikkeling van ons luchtverkeersleidingssysteem, het optimaliseren van routes en een paar jaar geleden de invoering van de digitale vliegstrippen.