Samenwerking in de sector

De samenwerking met Amsterdam Airport Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen in het Integral Safety Management System (ISMS) voor Schiphol is van groot belang voor LVNL. Het doel van ISMS is om (het management van) veiligheid op Schiphol verder te verbeteren door het optimaliseren van de onderlinge samenwerking tussen de partijen.

LVNL draagt op diverse niveaus actief bij aan de verbeterprogramma’s die op de ISMS-roadmap staan - zie ook: integralsafetyschiphol.nl. We leveren de voorzitter van het Runway Safety Team en hebben in 2021 nauw samengewerkt met de luchtvaartsectorpartijen bij het monitoren van interfacerisico’s van het herstel van het verkeer na de COVID-pandemie.

In 2021 werd de eerste fase van de verdubbeling van de rijbaan Quebec tussen de Kaag- en de Zwanenburgbaan opgeleverd. Bij de afronding in 2026 leidt deze wijziging tot verminderde files en wachttijden en minder complexe situaties op het luchthaventerrein. Ook werden in 2021 runway guard lights geïnstalleerd op de luchthaven. Er werden nieuwe eindnaderingsprocedures op basis van satellietnavigatie geïmplementeerd en aanpassingen gemaakt in de grondafhandeling tijdens slecht weer.

Ook is gewerkt aan de samenvoeging van de sleep- en grondverkeersleiding en de ontwikkeling van zuidwest Schiphol, met tot doel het verminderen van het risico bij het kruisen van de Kaagbaan.

Parallel aan de inhoudelijke verbeterprogramma’s blijft ISMS in ontwikkeling om nog effectiever te kunnen zijn in het risicogebaseerd mitigeren van risico’s op Schiphol. Jaarlijks wordt een ontwikkelplan opgesteld waarin onder andere de resultaten van assessments door de Inspectie Leefomgeving en Transport en Baines Simmons worden meegenomen.