12. Afschrijvingen

(bedragen in € 1.000)

2021

2020

Materiële vaste activa

18.602

19.761

Gebruiksrechten

4.018

3.841

Totaal

22.620

23.602

(bedragen in € 1.000)

2021

2020

Gebouwen en terreinen

2.994

3.141

Verkeersleidingsapparatuur

9.930

10.466

Overige bedrijfsmiddelen

5.576

6.093

Subtotaal

18.500

19.700

Buitengebruikstellingen

102

61

Totaal

18.602

19.761

(bedragen in € 1.000)

2021

2020

Gebruiksrechten gebouwen en terreinen

2.233

2.165

Gebruiksrechten overige bedrijfsmiddelen

1.785

1.676

Totaal

4.018

3.841

De boekwaarde van de buitengebruik gestelde activa is 102 duizend euro. De ontvangen inruilwaarde van 7 duizend euro is onder de overige opbrengsten verantwoord. Dit betreft investeringen in overige bedrijfsmiddelen.