Klantwaardering en -consultatie

Klantwaarderingsonderzoek

Het klantwaarderingsonderzoek wordt iedere drie jaar uitgevoerd. Door de COVID-19-pandemie is het onderzoek dat gepland stond voor 2021 uitgesteld naar 2022. In 2022 gebruiken we de inhoud van de interviews die met belangrijke externe stakeholders zijn gehouden voor de doorontwikkeling van onze corporate visie en strategie als input voor de beoordeling van de klantwaardering.

Consultatie

Het oorspronkelijke performance plan voor de derde referentieperiode (2020-2024) werd kort voor de uitbraak van de COVID-19-pandemie in 2019 ingeleverd. De Europese Commissie heeft het beoordelingsproces van dat plan gestaakt, omdat het teveel afweek van de situatie die door COVID-19 was ontstaan. In 2021 is een herzien performance plan voor beoordeling ingeleverd bij de commissie. Op 2 juli 2021 is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een digitale consultatiemeeting georganiseerd. LVNL heeft hieraan deelgenomen en een toelichting gegeven op de gewijzigde plannen en de consequenties voor de financiën. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de reacties van de luchtvaartmaatschappijen verzameld en meegestuurd met het herziene performance plan voor de derde referentieperiode. Het en-route en terminal tarief voor 2022, beide onderdeel van dit performance plan, zijn goedgekeurd.

North Sea Area Amsterdam (NSAA) luchtruimgebruikers zijn op 29 oktober 2021 geconsulteerd over het NSAA-tarief voor 2022. Er zijn geen bijzonderheden uit deze consultatie gekomen. De deelnemers hebben ingestemd met het NSAA tariefvoorstel voor 2022.