Kasstroomoverzicht over 2021

(bedragen in € 1.000.000)

2021

2020

Ontvangsten heffingen en-route

76,04

67,98

Ontvangsten heffingen terminal

47,44

36,77

Ontvangsten heffingen NSAA

2,9

1,8

Overige ontvangsten

18,65

11,2

Ontvangsten uit operationele activiteiten

145,03

117,75

Betalingen personeel

-173,4

-172

Betalingen verzekeringen

-1,93

-1,5

Betalingen leveranciers

-56,6

-77

Betalingen uit operationele activiteiten

-231,93

-250,5

Ontvangsten en-route heffingen voor derden

28,14

24,42

Betalingen EUROCONTROL

-46,13

-44,71

Betalingen NSA

-0,89

-0,75

Ontvangsten KNMI-heffingen NSAA

0,3

0,3

Betalingen KNMI

-0,34

-0,32

Kassiersfunctie luchtverkeersdienstverleningsactiviteiten in nationaal luchtruim door derden

-18,93

-21,06

Netto kasstroom uit operationele activiteiten

-105,82

-153,81

Investeringen in materiële vaste activa

-44,15

-49,8

Betalingen en ontvangsten joint ventures

-0,31

-0,34

Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten

-44,45

-50,14

Opname lange termijn leningen

56,4

69,7

Aflossing lange termijn leningen

-12,29

-9,09

Betaalde rente leningen

-0,77

-0,94

Betaalde leaseverplichtingen

-3,7

-3,8

Ontvangen subsidies

20,76

13,96

Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten

60,4

69,82

Totaal netto toe-/afname kasstromen

-89,88

-134,13

Beginstand geldmiddelen en kasequivalenten

-131,53

2,6

Totaal netto toe-/afname kasstromen

-89,88

-134,13

Eindstand geldmiddelen en kasequivalenten

-221,4

-131,53