Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is het geheel aan maatregelen waarmee LVNL op systematische manier de kwaliteit van onze operationele dienstverlening in brede zin bepaalt, bewaakt en verbetert.

De Governance, Risk and Compliance (GRC) board geeft sturing aan de inrichting van de organisatie en processen, het aantoonbaar compliant zijn met (inter)nationale wet- en regelgeving en het afhandelen van bevindingen en aanbevelingen uit in- en externe audits en onderzoeken.

Het managementsysteem LVNL Essentials is actief onderhouden. Er zijn veertien updates verschenen, bestaande uit 61 aanvullingen of verbeteringen.

Van de elf geplande externe audits zijn er zeven uitgevoerd en lopen er op 31 december 2021 nog vier. Alle externe audits zijn vanwege de COVID-maatregelen online uitgevoerd. Een periodieke toetsing door het Europees veiligheidsinstituut EASA leverde één minor bevinding op. Het resultaat van de ISO9001-audits door Det Norske Veritas (DNV) was één minor bevinding en zes observaties. De National Supervisory Authority/Inspectie Leefbaarheid en Transport heeft vijf audits tegen Europese regelgeving uitgevoerd. Zij hebben één minor bevinding geconstateerd en één observatie gedaan. LVNL voldoet aan de vereisten uit de zogenoemde Common Requirements van de Europese Commissie.

Externe bevindingen en observaties in 2021.

Ook dit jaar is het gelukt de meeste verbeterplannen volgens planning uit te voeren. Het aantal overdues per maand varieert van slechts één tot vier.

Overdue resultaten van verbeterplannen in 2021.