Raad van toezicht

De raad van toezicht ziet toe op de werkzaamheden van het bestuur en staat het bestuur met raad terzijde. De leden van de raad worden benoemd door de minister van Infrastructuur en Waterstaat voor een periode van maximaal vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar voor een tijdvak van maximaal vier jaar.

Leden van de raad van toezicht op 31 december 2021

Wim Kuijken (1952), voorzitter

Datum eerste benoeming: 1 april 2019.

Relevante (neven)functies op 31 december 2021:

 • Voorzitter raad van toezicht Amsterdam UMC.

 • Voorzitter raad van toezicht Het Kadaster.

 • Lid raad van advies Nationaal park ‘De Hoge Veluwe’.

 • Decaan Leernetwerk Nederlandse School voor Openbaar Bestuur.

 • Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

 • Voorzitter raad van toezicht The Hague Security Delta.

 • Lid Instituutsadviesraad ASTRON.

 • Voorzitter Kiesraad.

Mel Kroon (1957)

Datum eerste benoeming: 1 september 2019.

Relevante (neven)functies op 31 december 2021:

 • Voorzitter raad van commissarissen Attero B.V.

 • Lid raad van commissarissen TKH Group N.V.

 • Voorzitter van de raad van commissarissen van Eneco Groep N.V.

 • Non-Executive Board Member Urenco Ltd & UCN B.V.

 • Voorzitter raad van commissarissen Energyworx B.V.

 • Lid raad van commissarissen KVSA B.V.

 • Lid raad van advies Groenleven B.V. (beëindigd op 31 december 2021)

 • Adviseur Energie Drakestar/Improved B.V.

 • Adviseur Mitsubishi Corporation.

 • Bestuurder Nederlands-Duitse Handelskamer.

Fieke van der Lecq (1966)

Datum eerste benoeming: 1 maart 2020.

Relevante (neven)functies op 31 december 2021:

 • Hoogleraar Pensioenmarkten Vrije Universiteit Amsterdam.

 • Chair Editorial Board Netspar.

 • Lid raad van commissarissen Syntrus Achmea Real Estate & Finance.

 • Lid raad van commissarissen Arriva Nederland.

 • Voorzitter Stg. Beheer KPMG Deferred Payments.

 • Lid auditcommissie Bedrijfstakpensioenfonds Particuliere Beveiliging.

Mariken Schoenmakers (1969)

Datum eerste benoeming: 1 oktober 2020.

Relevante (neven)functies op 31 december 2021:

 • CFO en lid Executive committee Sodexo Nederland.

 • Lid raad van commissarissen bij DUWO.

Jac Jansen (1956)

Datum eerste benoeming: 1 oktober 2020.

Relevante (neven)functies op 31 december 2021:

 • Voorzitter raad van toezicht Koninklijk Nederlands Aerospace Centrum (NLR).

 • Lid adviesraad Centrum voor Mens en Luchtvaart (KLu/CML).

 • Lid adviesraad Amsterdam Drone Week (RAI).

 • Lid adviesraad Historische Vlucht Koninklijke Luchtmacht.

 • Lid Raad van Advies van het NLF.