Overige opbrengsten

Vergelijking met begroting 2021

De stijging (1,7 miljoen euro) van de overige opbrengsten ten opzichte van de begroting is voornamelijk het gevolg van een hogere verrekening met EUROCONTROL. De opbrengst valt 1,7 miljoen euro hoger uit dan begroot. De verantwoorde subsidies en overige opbrengsten zijn in lijn met de begroting.

Vergelijking met 2020

De overige opbrengsten zijn met 16,6 miljoen euro gedaald ten opzichte van 2020. Dit verschil wordt grotendeels (voor 14,0 miljoen euro) verklaard door het feit dat er in 2021 geen NOW-subsidie is aangevraagd en verkregen. De omzet vanuit de diensten aan derden is met 8,1 miljoen euro nagenoeg gelijk aan 2020.

De verantwoorde reguliere subsidies bedraagt in 2021 7,6 miljoen euro en is daarmee 0,8 miljoen euro lager dan in 2020. Dit wordt veroorzaakt door afname van projectbestedingen op de subsidieprojecten.