Voldoende verkeersleiders

Om de ambities van de Nederlandse luchtvaartsector en LVNL mogelijk te maken is een robuuste beschikbaarheid van voldoende luchtverkeersleiders noodzakelijk en tegelijkertijd is een gezonde werkdruk voor de individuele luchtverkeersleider van belang.

De effecten van de COVID-pandemie en de impact daarvan op de luchtvaartsector blijven van nadelige invloed op de selectie en opleiding van aspirant-verkeersleiders. Door een scala aan hygiëne- en besmettingspreventie- maatregelen konden trainingen die niet afhankelijk zijn van actueel verkeersaanbod (initial training, simulatietraining) worden voortgezet. Door de preventiemaatregelen - en dan met name het handhaven van een veilige afstand - hadden we wel te maken met minder opleidingsplaatsen op de simulator. Daarnaast was er ook meer vraag naar simulatoruren voor zittend verkeersleidingspersoneel.

De on-the-job training (OJT), waarvan de leerwaarde sterk afhankelijk is van het verkeersaanbod, is daar waar zinvol en mogelijk voortgezet. Ondanks dat de verkeersaantallen toenamen kon er echter lang niet met volle capaciteit worden opgeleid. Naast het feit dat de capaciteit van beschikbare opleidingsstoelen als gevolg van de COVID-maatregelen lager was, was er als gevolg van het verkeersaanbod ook nog sprake van minder representatieve momenten voor het ‘loskomen’ van verkeersleiders. Door alternatieve leeromgevingen aan te bieden (met name simulatietraining) werd dit gemis deels gecompenseerd en hebben diverse trainees hun opleiding afgerond. Dit neemt niet weg dat de opleidingsprocessen langere doorlooptijden kenden die leidden tot een lagere instroom van luchtverkeersleiders dan gewenst. Naarmate de COVID-crisis langer duurt, neemt ook de opleidingsduur toe. Dit heeft ook invloed op de toekomstige innovatiecapaciteit van de organisatie, aangezien de inzet van luchtverkeersleiders noodzakelijk is om vernieuwingen in het projectportfolio op een goede manier vorm te kunnen geven en grote veranderprojecten zoals iCAS, Centralised Base en 1ATM te realiseren.

Selectie

Met het oog op het maximaal vullen van de LVNL-opleidingslijnen, zoals ten doel gesteld voor 2021, zijn in totaal 35 kandidaten geselecteerd voor de opleiding tot luchtverkeersleider. Voor het werving- en selectieproces voor CLSK zijn twaalf kandidaten geselecteerd.

Opleiden

In 2021 zijn nagenoeg alle opleidingslijnen gevuld voor de Mainport en de Regional Unit. Dit houdt in dat alle opleidingsplaatsen benut worden en er trainees klaarstaan om in te stromen zodra daar ruimte voor is. De trainees worden gericht opgeleid voor hun specifieke eindfunctie. Daar waar vertragingen ontstaan, kan gekozen worden voor alternatieve routes om de trainee operationele ervaring te laten opdoen en/of zijn of haar competenties getraind te houden. Er is in het verslagjaar een begin gemaakt met het aanpassen van het opleidingssysteem. Deze aanpassing is gericht op het vergroten van de beschikbare opleidingsplaatsen en een vermindering van opgelopen vertragingen als gevolg van COVID.

Voor gebruik op zowel het Area Control Centre als de Regional Unit zijn op het gebied van capaciteitsmanagement inzichten verkregen door modellering. De gegevens die dergelijke modellen opleveren, bieden de mogelijkheid om opleidingen en beschikbare operationele capaciteit met elkaar te verbinden en optimaliseren, waar deze resources nog altijd erg schaars zijn.

In het afgelopen jaar is op de Regional Unit een vervolg gegeven aan het innovatieve opleidingsproject waarin met nieuwe opleidingsconcepten en eigen training- en simulation centers een groot aantal, veelal buitenlandse trainees met verkeersleidingservaring, wordt opgeleid. In 2021 hebben vier kandidaten hun eerste rating behaald. In 2022 wordt de volle aandacht gericht op opleiden op de Regional Unit en daarmee het (verder) kwalificeren van operationeel personeel.

Positie

Aantal verkeersleiders in opleiding op 31-12-2021

Aantal dedicated in opleiding op 31-12-2021

Aantal losgekomen verkeersleiders 2021

Aantal losgekomen op dedicated functies 2021

Initial Training

11

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Area Control Centre

21

7

0

6

Schiphol Tower/Approach

13

7

0

3

Groningen Airport Eelde

12

0

2

0

Rotterdam the Hague Airport

7

1

0

1

Maastricht Aachen Airport

8

Niet van toepassing

2

Niet van toepassing

Lelystad Airport

3

0

1

0

Flight Service Centre

Niet van toepassing

2

Niet van toepassing

3

Totaal

75

17

5

13

Aantal medewerkers in opleiding voor de verschillende verkeersleidingsposities. Onder ‘dedicated opleiding’ wordt het opleiden voor één specifieke operationele positie verstaan.

Vakbekwaam houden

De interne opdracht om tenminste 98 procent van het operationeel personeel vakbekwaam te houden is uitgevoerd. Door de sterke reductie in verkeersaantallen zijn extra onderhoudstrainingen uitgevoerd bij de operationele doelgroepen, vooral bij het Area Control Centre. De uitvoering van het project herijken brevetteringsproces vond op 1 mei 2021 plaats. Daarbij zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van Operations en de Training Organisation beter belegd.