Capaciteitsprestaties LVNL

Betrouwbaarheid uurcapaciteit eerste inboundpiek

Sustainability op basis van gerealiseerde capaciteit 2021 in de eerste inboundpiek.

In de grafiek staat de tot doel gestelde en gerealiseerde prestatie ten aanzien van de betrouwbaarheid (sustainability) dat de afgegeven capaciteit ook daadwerkelijk kan worden waargemaakt in de eerste piek van verkeer met bestemming Amsterdam Airport Schiphol. LVNL is verantwoordelijk voor de realisatie van deze doelstelling.

In 2021 was de sustainability van de uurcapaciteit voor de eerste inboundpiek 95,8 procent bij een norm van 95 procent. In 2020 was dit 97,1 procent. Door COVID-19 is er nog steeds sprake van historisch lage aantallen vluchten. Er is besloten om sustainability te rapporteren op honderd procent als er onvoldoende aanbod is tijdens nominale condities. LVNL kan immers in die situaties de capaciteit leveren die de luchtvaartmaatschappijen nodig hebben. Gedurende het jaar was er in een aantal maanden sprake van een lagere sustainability als gevolg van ongunstige weercondities gedurende de eerste inboundpiek. Op deze momenten kwam de beschikbare capaciteit lager uit dan 68 landingen per uur. Dit was met name het geval in de maanden februari, maart, oktober en december 2021.

Gemiddelde vluchtvertraging, gerelateerd aan luchtverkeersdienstverlening (ATFM)

Gemiddelde en-route ATFM-vertraging per vlucht in 2021. CRSTMP staat voor: C - Air traffic control capacity, R - Air traffic control routings, S - Air traffic control staffing, T - Air traffic control equipment, M - Airspace Management, P - Special event.

De gemiddelde vluchtvertraging gerelateerd aan luchtverkeersdienstverlening (ATFM) wordt gemonitord. De indicatieve waarde voor de gemiddelde en-route ATFM-vertraging is 0,06 minuut per gecontroleerde vlucht voor alle redenen. In 2021 was de gemiddelde en-route ATFM-vertraging voor LVNL 0,08 minuut per gecontroleerde vlucht voor alle redenen. Hoewel het verkeersaanbod van aankomende vluchten op Schiphol in 2021 significant lager was dan in 2019, hadden de COVID-pandemie en de gerelateerde reisbeperkingen een onvoorspelbaar effect op de samenstelling van het verkeer. Deze veranderde verkeerssamenstelling heeft geleid tot een schevere verdeling van het verkeer over de aankomstrichtingen. Daardoor was er in 2021 vaker sprake van een overaanbod op een van de Initial Approach Fixes (IAF), met name ARTIP in het oosten, terwijl het totaalaanbod onder de capaciteit bleef. Regulaties op IAF’s leiden tot en-routevertraging. Daarom is de en-route-ATFM-vertraging hoger uitgevallen dan mag worden verwacht bij deze verkeersvolumes.

Gemiddelde airport ATFM-vertraging per arrival in 2021.

Het doel voor de gemiddelde airport ATFM-vertraging is maximaal 1,4 minuten per aankomende vlucht voor alle redenen. In 2021 was de gemiddelde airport ATFM-vertraging 0,56 minuten per op Amsterdam Airport Schiphol aankomende vlucht voor alle redenen.

Het verkeersaanbod van aankomende vluchten op Schiphol was in 2021 significant lager dan in 2019. Overaanbod of piekvorming zijn in 2021 minder vaak voorgekomen, waardoor er minder regulaties nodig waren. Dit leidde tot minder airport-ATFM-vertraging. De voornaamste redenen voor de vertragingen waren slecht zichtcondities, harde wind en buien, met name in februari, oktober en december.