28. Specificatie naar heffingszone

LVNL verleent haar diensten in de volgende heffingszones:

a) En-route  De en-route dienstverlening omvat de algemene dienstverlening, inclusief naderingsverkeersleiding van de luchthaven.

b) Terminal  De terminal dienstverlening omvat de torendienstverlening op de luchthavens Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport.

c) NSAA  De NSAA-dienstverlening betreft met name het helikopterverkeer in het gebied North Sea Area Amsterdam.

Volgens de EU-verordening EU 550/2004 moet LVNL een transparante verantwoording opstellen. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen de kosten voor het verlenen van luchtverkeersdiensten en de diensten die een provider levert, anders dan het verlenen van luchtverkeersdiensten. De kosten van luchtverkeersdiensten bestaan uit alle kosten die worden gemaakt om de gebruiker in het luchtruim te voorzien van luchtvaartnavigatie. Er is geen sprake van gesegmenteerde informatie volgens de IFRS-standaard IFRS 8.

Overige diensten zijn activiteiten die LVNL verricht buiten haar wettelijke taak. Het gaat hier om werkzaamheden die LVNL verricht voor bijvoorbeeld de civiel-militaire samenwerking en de verhuur van ruimte die ‘tijdelijk’ niet wordt gebruikt. In overleg met en met instemming van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is besloten om deze diensten vanaf 2016 afzonderlijk te presenteren als Overige diensten in zowel de begroting als de jaarrekening.

2021

Wettelijke taak verlenen van luchtverkeerdiensten

Overige diensten

Totaal

(bedragen in € 1.000)

Omzet

122.548

-

122.548

Overige opbrengsten

16.367

7.369

23.736

Bedrijfsopbrengsten

138.915

7.369

146.284

Kosten

237.153

7.369

244.522

Resultaat

-98.238

-

-98.238

De uitsplitsing naar heffingszones over 2021 is als volgt:

2021

Verreken methodiek

Totaal

(bedragen in € 1.000)

Prestatiesturing

N+2

Wettelijke taak

En-route

Terminal

NSAA

Luchtverkeerdiensten

Omzet

74.801

45.456

2.291

122.548

Overige opbrengsten

7.606

8.612

150

16.367

Bedrijfsopbrengsten

82.407

54.068

2.441

138.915

Kosten

163.428

71.173

2.552

237.153

Resultaat

-81.021

-17.106

-111

-98.238

De omzet uit heffingen is in 2021 licht hoger dan in 2020 voor de heffingszones en-route en terminal. Het verkeer in NSAA heffingszone heeft nauwelijks te leiden gehad onder de COVID-pandemie. Het kostenniveau voor de verschillende heffingszones is lager dan voorgaand jaar. Hierdoor worden er minder kosten toegerekend aan de heffingszones.

Op de heffingszones en-route en terminal zijn negatieve resultaten behaald. Dit komt vooral door het fors lagere verkeersvolume sinds de COVID-pandemie. Vanuit de prestatiesturing wordt naar verwachting het overgrote deel verrekend in toekomstige tarieven. Voor 2021, net als boekjaar 2020, is er sprake van een negatief resultaat op alle heffingszones in het boekjaar.

2020

Wettelijke taak verlenen van luchtverkeerdiensten

Overige diensten

Totaal

(bedragen in € 1.000)

Omzet

110.911

-

110.911

Overige opbrengsten

32.659

7.648

40.307

Bedrijfsopbrengsten

143.570

7.648

151.218

Kosten

251.029

7.648

258.677

Resultaat

-107.459

-

-107.459

De uitsplitsing naar heffingszones over 2020 is als volgt:

2020

Verreken methodiek

Totaal

(bedragen in € 1.000)

Prestatiesturing

N+2

Wettelijke taak

En-route

Terminal

NSAA

Luchtverkeerdiensten

Omzet

70.000

38.653

2.258

110.911

Overige opbrengsten

17.932

14.577

150

32.659

Bedrijfsopbrengsten

87.932

53.230

2.408

143.570

Kosten

173.515

74.840

2.674

251.029

Resultaat

-85.583

-21.610

-266

-107.459