Nieuw luchtverkeersleidingssysteem iCAS

Het LVNL-luchtverkeersleidingssysteem Amsterdam Advanced Air traffic control system (AAA) is het belangrijkste en grootste operationele informatiesysteem van LVNL. Na een gebruiksperiode van bijna 25 jaar vervangen wij het door het iTEC based Centre Automation System (iCAS). 

Met de ontwikkeling en ingebruikname van iCAS wordt op een kostenefficiënte wijze invulling gegeven aan de Europese eisen in de zogenoemde Common Project One (CP1) verordening. Deze heeft in 2021 de Pilot Common Project (PCP) verordening vervangen en wordt de basis gelegd voor toekomstige ontwikkelingen op gebied van Trajectory Based Operations (TBO).

iCAS draagt daarnaast ook bij aan een efficiëntere reis voor passagiers en aan minder brandstofgebruik en minder CO2-uitstoot door luchtvaartmaatschappijen. Zo bouwt LVNL mee aan een nieuwe, duurzamere en innovatieve manier van Europees luchtruimmanagement, waardoor vliegen in de toekomst op alle fronten efficiënter en nog veiliger wordt.

LVNL heeft met instemming van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in 2011 gekozen voor iCAS, in samenwerking met Duitse collega-organisatie DFS.

Planning

De implementatie van iCAS is vanwege de impact van COVID op de projectvoortgang bijgesteld naar de winter van 2023-2024. Vanwege reisbeperkingen en quarantaineverplichtingen sinds de uitbraak van de COVID-19-pandemie, konden leveranciers, technische medewerkers en verkeersleiders essentiële werkzaamheden, zoals het testen van ontwikkelde iCAS-software, niet uitvoeren op locatie. Hoewel diverse maatregelen zijn getroffen om via digitaal werken werkzaamheden te continueren, is het niet mogelijk gebleken om alle activiteiten in volledigheid en binnen planning uit te voeren. Hierdoor is een reductie van ontwikkel- en testcapaciteit voor iCAS ontstaan, die heeft geleid tot vertraging in tussentijdse opleveringen en onvoldoende kwaliteit hiervan. Als gevolg van COVID is een nieuwe planning gemaakt die voorziet in de eindoplevering van de software in de zomer van 2023. Als gevolg hiervan verschuift de ingebruikname van iCAS van de eerder geplande winterperiode 2022-2023 naar de winterperiode van 2023-2024. De planning voor de operationele ingebruikname van iCAS wordt in overleg met luchtvaartmaatschappijen, luchthaven en overige partners verder uitgewerkt.

Stappen in 2021

Ondanks de vertraging zijn in 2021 een succesvolle pre-kwalificatietest en een Factory Acceptance Test (FAT) uitgevoerd. Hiermee is de laatste formele tussenversie van ontwikkelde software beoordeeld en geaccepteerd. Ook is samen met luchtverkeersleiders van het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) een succesvolle ‘fit-for-purpose’ validatie uitgevoerd. Daarbij hebben militaire luchtverkeersleiders getoetst of iCAS ook aan de specifieke behoeften van CLSK voldoet. In 2021 is de laatste set functionaliteiten besteld bij de leverancier. Op basis hiervan is de leverancier gestart met de ontwikkeling van de finale versie van de software die LVNL operationeel in gebruik gaat nemen.