Exploitatieoverzicht

Exploitatieoverzicht

2021

Begroting

Verschil

2020

Verschil

Bedrijfsopbrengsten

146.284

190.744

-44.460

151.218

-4.934

Bedrijfslasten

243.740

257.223

-13.483

257.637

-13.897

Exploitatieresultaat

-97.456

-66.479

-30.977

-106.419

8.963

Netto financieringslasten

782

1.120

-338

1.040

-258

Resultaat

-98.238

-67.599

-30.639

-107.459

9.221

Exploitatieoverzicht 2021, bedragen in € 1.000.