Internationale samenwerking

FABEC

De FABEC-luchtverkeersdienstverleners hebben deze periode gebruikt om een bijdrage te leveren aan de Green Deal doelstellingen van de Europese Commissie. FABEC draagt substantieel bij aan het verminderen van de milieu-impact van luchtvaart door efficiëntiemaatregelen te implementeren, waaronder directere, kortere routes en verbeterde verticale vluchtprofielen.

SESAR

LVNL is in december 2021 ‘founding member’ geworden van de SESAR 3 Joint Undertaking, die wordt opgericht voor een periode die eindigt op 31 december 2031. Dit is een Europees partnerschap dat, gericht op harmonisatie, verduurzaming en éénwording van het Europese luchtruim, onderzoek en innovatie-activiteiten coördineert op het gebied van luchtverkeersleiding en een belangrijke rol heeft bij Europese subsidies daarvoor. Doel van het lidmaatschap is om beter in staat te zijn om LVNL-activiteiten die de komende jaren noodzakelijk zijn, te koppelen aan het SESAR 3-werkprogramma en daarbij gebruik te kunnen maken van Europese subsidies. LVNL kiest als insteek voor inzet op de Digital Sky Demonstrator activiteiten, omdat deze een hoog ‘Technology Readiness Level hebben en dus dichtbij ingebruikname zijn. Daarmee draagt de inzet rechtstreeks bij aan de realisatie van het LVNL-projectportfolio.

Interoperability Through European Collaboration (iTEC)

iTEC is een samenwerkingsverband tussen de Spaanse leverancier Indra en de luchtverkeersleidingsorganisaties van Duitsland, Groot-Brittannië, Spanje, Nederland, Noorwegen, Polen en Litouwen. LVNL heeft samen met deze luchtverkeersleidingsorganisaties in 2021 een akkoord gegeven op de start van het iTEC V3-programma. Hiermee is een volgende stap in de samenwerking en de ontwikkeling van het geavanceerde iTEC air traffic management systeem gezet. Het iTEC V3-programma heeft tot doel te komen tot een volledig gemeenschappelijk systeem voor alle iTEC-partners, dat in de toekomst antwoord geeft op Europese ontwikkelingen, zoals virtual centres en cross border 4D trajectory based operations. In 2021 en 2022 vindt in samenwerking met leverancier Indra de ‘definition phase’ plaats, om hiervoor gezamenlijke uitgangspunten te bepalen. LVNL heeft in 2021 de rol van voorzitter in de stuurgroep van de samenwerking op zich genomen voor een periode van drie jaar.