Algemene kosten

De algemene kosten zijn in vergelijking met vorig jaar 12,9 miljoen euro lager. Het verschil van 9,9 miljoen euro ten opzichte van de begroting wordt verklaard door de getroffen kostenbesparende maatregelen als reactie op het uitbreken van de COVID-pandemie. 

Het betrof het beperken van kosten in alle categorieën. Inhuurtarieven zijn in overleg met leveranciers verlaagd, opleidingen en trainingen zijn stilgezet en daarnaast zijn ook de reiskosten sterk teruggedrongen. De belangrijkste kostenpost in de algemene kosten zijn de kosten voor inhuur. Er wordt ingehuurd om de huidige projectenportefeuille van LVNL te kunnen uitvoeren. Het gaat om belangrijke strategische projecten, zoals de vervanging van het luchtverkeersleidingssysteem (iCAS), RECAT – TBS en de samenwerking met Defensie. Vanuit LVNL is er voor gekozen om een deel van de inzet op deze projecten uit te voeren met tijdelijk personeel via inhuur. Voor een aantal van deze projecten ontvangt LVNL subsidie, bij de aanvraag van deze subsidies zijn deze kosten dan ook meegenomen in de aanvraag. Daarnaast was er in voorgaande jaren een juridische procedure waar kosten voor werden gemaakt. In 2021 was hier geen sprake van wat een kostenverlagend effect heeft van circa vijf miljoen euro.