Online gepubliceerde voorvallen

LVNL publiceert op haar website voorvallen en resultaten van voorvallenonderzoeken, conform vastgestelde criteria. Het betreft voorvallen van het type ‘serious’ of ‘major’, die gerelateerd zijn aan de uitvoeringstaak van LVNL.

Het gaat om voorvallen die gebeuren onder verantwoordelijkheid van de LVNL-luchtverkeersleiding en geen technische of operationele zaken van vliegtuigen en/of de luchthavens. Dit doen wij om de omgeving meer inzicht te geven in de veiligheidssituatie in het luchtruim en op de burgerluchthavens.

We publiceren de onderzoeksresultaten in feitelijke beschrijvingen, zodat duidelijk wordt welke voorvallen die potentieel ernstig van aard waren hebben plaatsgevonden en hoe de veiligheid bij de luchtverkeersleiding wordt gemanaged. De voorvallen zijn ook gemeld bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Wereldwijd waarderen andere luchtverkeersdienstverleners de publicatie op internet overigens zeer.

Voor de kleine luchtvaart, waar piloten op zicht vliegen (VFR), gelden geen wettelijke veiligheidsnormen voor de afstand tussen twee vliegtuigen. De voorvallen die in deze categorie worden gemeld, onderzoeken we ook, ze vallen echter buiten de internationaal vastgestelde criteria en randvoorwaarden voor publicatie.

Door de wereldwijde pandemie was er in 2021 minder vliegverkeer in vergelijking met 2019, het jaar voor de coronapandemie. Daarom vonden er in absolute aantallen minder voorvallen plaats. In 2021 publiceerden wij slechts één voorval op onze website (in 2020: vier, in 2019: dertien).

Verlies van afstand Amsterdam FIR

Op dinsdag 28 december zijn twee vliegtuigen elkaar dichter genaderd dan de separatieminima voorschrijven. Een vliegtuig was vertrokken van Rotterdam The Hague Airport. Het andere toestel betrof een naderende vlucht richting Amsterdam Airport Schiphol.

De toestellen vliegen reguliere routes. Eén van beide vliegtuigen volgt echter niet de klaring naar flight level 80 op, die de vlieger wel bevestigt. Dit komt doordat bij het passeren van de transition-altitude (3.000 voet) de hoogtemeter niet naar de standaard-luchtdruk wordt geschakeld; de luchtdruk die boven de transition-altitude gebruikt moet worden. Door het gebruik van de veel lagere lokale luchtdruk is sprake van een hoogteverschil van circa 206 meter (675 voet, zeven flight levels). Hierdoor klimt het  toestel hoger dan het geklaarde flight level.

Naar aanleiding van dit voorval wordt tijdens trainingen aan luchtverkeersleiders aandacht besteed aan het alert zijn op hoogte-afwijkingen bij hele hoge of hele lage luchtdruk. Ook onderzoeken we hoe de door een vlieger geselecteerde luchtdruk aan de luchtverkeersleider kan worden gepresenteerd.

Uitgebreidere informatie van gepubliceerde voorvallen is te vinden op onze website (new window).