Knowledge and Development Centre (KDC)

Stichting KDC is een samenwerkingsverband tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, LVNL en de luchtvaartsectorpartners KLM, Royal Schiphol Group. De stichting ontwikkelt en integreert kennis met als doel de luchtvaart in Nederland en de Mainport Schiphol te ontwikkelen en innoveren. Het KDC heeft een meerjarenprogramma dat wordt uitgevoerd in samenwerking met kennisinstituten en consultancy bureaus.

In 2021 zijn elf studies uitgevoerd van het meerjarenprogramma. De belangrijkste onderwerpen waar in 2021 aan is gewerkt zijn:

  • De studies ‘Transition to high capacity fixed arrival routes: deel validatie’ & ‘early split - late merge’ ter ondersteuning van het programma Luchtruimherziening.

  • De studie Transition to Trajectory Based Operations (TBO), gericht op het inzichtelijk maken van de ontwikkelingen na iCAS-ingebruikname.

  • De studies Airport Operation Centre (APOC) & Alignment of D-1 Demand Predictions, ter ondersteuning van de APOC-ontwikkeling en samenwerking op Schiphol.

Het KDC heeft een samenwerkingsverband met de Hogeschool van Amsterdam en de Technische Universiteit (TU) Delft: het KDC Centre of Excellence. In 2021 zijn in het Centre of Excellence twee studenten van de Hogeschool van Amsterdam afgestudeerd in de bachelor track. Ook zijn vijf TU-studenten van de faculteit Lucht- en ruimtevaarttechniek in Delft afgestudeerd in de master track. Daarnaast is een student van de Wageningen University & Research in de master track afgestudeerd. De verwachting voor 2022 is dat zes studenten in het bachelor track afstuderen en negen in de master track.

In 2021 is een nieuwe ontwikkelfaciliteit bij LVNL gerealiseerd, voortkomend uit de samenwerking tussen KDC en de TU Delft: De InnovationLabs. In 2021 zijn de eerste innovatieve concepten gedemonstreerd aan verkeersleiders als onderdeel van het proces om nieuwe ideeën in een vroegtijdig stadium te beoordelen op kansrijkheid.

Uitgebreidere informatie over het Centre of Excellence en KDC-projecten en resultaten is te vinden op de KDC-website (new window).