Bedrijfsopbrengsten

De bedrijfsopbrengsten zijn 44,5 miljoen euro (-23 procent) lager dan begroot en 4,9 miljoen euro (-3,3 procent) lager dan in 2020. De COVID-pandemie heeft ook in 2021 een forse impact op de bedrijfsopbrengsten van LVNL gehad. Het verwachte herstel was vooral in de eerste helft van 2021 slechts beperkt. Gedurende zette het herstel in waardoor de opbrengsten aan het einde van de tweede helft van het jaar meer in lijn was met de begroting. Het later ingezette herstel verklaart daarmee de achterblijvende opbrengsten over het jaar 2021.

2021

Begroting

Verschil

2020

Verschil

Heffingen en-route

74.801

112.240

-37.439

70.000

4.801

Heffingen terminal

45.456

53.776

-8.320

38.653

6.803

Heffingen NSAA

2.291

2.720

-429

2.258

33

Overige opbrengsten

23.736

22.008

1.728

40.307

-16.571

Bedrijfsopbrengsten

146.284

190.744

-44.460

151.218

-4.934

Bedrijfsopbrengsten 2021, ten opzichte van begroting en resultaat 2020. Bedragen in € 1.000.