Bedrijfslasten

De bedrijfslasten zijn 13,5 miljoen euro lager dan begroot en 13,9 miljoen euro lager dan voorgaand jaar.

2021

Begroting

Verschil

2020

Verschil

Personeelskosten

169.524

169.087

437

169.495

29

Afschrijvingen

22.620

26.660

-4.040

23.602

-982

Algemene kosten

51.596

61.475

-9.879

64.540

-12.944

Bedrijfslasten

243.740

257.222

-13.482

257.637

-13.897

Bedrijfslasten, bedragen in € 1.000.