Veiligheidsmeldingen

Aantal en ernst van de gemelde Air Traffic Control (ATC) gerelateerde voorvallen per jaar van 2017 tot en met 2021.

In 2021 werden in totaal 1.807 voorvallen geregistreerd waar onderzoek naar is uitgevoerd. Dit aantal was iets meer dan het jaar ervoor (2020: 1.666 voorvallen). Deze toename heeft te maken met de toename van het aantal vliegbewegingen in 2021 ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het totaal aantal meldingen bevat dertig ernstige (de categorieën ‘serious’ en ‘major’) voorvallen (voor 2021 is dat ongeveer 1,7 procent, voor 2020 circa 1,5 procent, in 2019 circa 3,1 procent). In 2021 zijn er echter geen ‘serious’ voorvallen geweest. Uit het feit dat ook de minder ernstige voorvallen consequent worden gemeld, leiden wij af dat nog steeds sprake is van een gezonde meldingsbereidheid in de organisatie.