Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn 4,0 miljoen euro lager dan begroot. De lagere afschrijvingskosten ten opzichte van de begroting wordt verklaard doordat er in 2020 en 2021 minder projecten zijn afgerond. 

Mede door COVID-19 zijn projecten vertraagd en daarnaast is focus aangebracht op de ontwikkeling van iCAS (zie verder toelichting onder topprojecten). Er is voor een bedrag van 28,9 miljoen euro aan extra activa in aanbouw verantwoord ultimo 2021. Een groot deel van de activa in aanbouw heeft betrekking op de ontwikkeling van iCAS. Op activa in aanbouw wordt niet afgeschreven. De afschrijvingskosten zijn om deze reden eveneens lager dan afgelopen jaar.