FABEC-doelen

Het FABEC-capaciteitsdoel voor de gemiddelde air traffic flow management (ATFM) vertraging (en-route luchtruim) in het in november 2021 ingediende herziene performance plan is maximaal 0,27 minuut per vlucht in 2021. Er geldt voor 2021 geen aparte norm voor maximale vertraging met door de luchtverkeersdienstverleners beïnvloedbare redenen, waaronder luchtverkeersleidingscapaciteit, beschikbaarheid personeel, speciale evenementen, medegebruik van luchtruim door militaire vluchten en uitval van technische apparatuur.

FABEC heeft als geheel de doelstellingen voor 2021 uit het herziene performance plan ingediend op 17 november 2021 niet gehaald. In het FABEC-gebied zijn de vertragingen wel licht afgenomen. LVNL heeft in 2021 de doelstellingen ook niet gehaald en daarmee een bijdrage geleverd aan het niet behalen van de FABEC-norm. In 2022 verwachten wij de doelstellingen wel te halen.

Om de FABEC-doelen te bereiken zijn in Nederland individuele doelen gesteld voor het Amsterdam Area Control Centre, dat de verantwoordelijkheid is van LVNL en voor het Maastricht Upper Area Control Centre, dat onder verantwoordelijkheid valt van EUROCONTROL. De doelen gesteld aan het Maastricht Upper Area Control Centre beslaan het luchtruim boven de Benelux en noordwest Duitsland.

Het behalen van de individuele doelen is in de derde referentieperiode (2020-2024) - de periode waarin luchtverkeersdienstverleners moeten voldoen aan een pakket aan eisen gesteld door de Europese Unie in het kader van de Single European Sky - niet verplicht. De doelen verwijzen echter wel naar de gemeenschappelijke belofte om het doel van een gemiddelde ATFM-vertraging per gecontroleerde vlucht (0,27 minuut) in het FABEC-gebied daadwerkelijk te behalen. FABEC-luchtverkeersdienstverleners mogen onderpresteren mits partners beter presteren, zodat de totale FABEC-prestatie niet in gevaar komt.