20. Leningen en overige financieringsverplichtingen

De leningen en overige financieringsverplichtingen zijn als volgt gespecificeerd:

2021

2020

(bedragen in € 1.000)

Kortlopend

Langlopend

Totaal

Kortlopend

Langlopend

Totaal

Leningen banken

13.715

179.405

193.120

11.591

137.423

149.014

Het verloop van de leningen is in 2021 als volgt:

(bedragen in € 1.000)

2021

Saldo per 1 januari 2021

149.014

Aflossing leningen

-12.294

Aangetrokken nieuwe lening

56.400

Saldo per 31 December 2021

193.120

De samenstelling van de leningen is als volgt:

(bedragen in € 1.000)

2021

2020

Leningdeel

Aflossing in

Rente

Valuta

Boekwaarde

Boekwaarde

BNG

2021

4,60%

EUR

-

650

BNG

2022

4,60%

EUR

650

1.950

650

2.600

Min. van Financiën

2028

2,89%

EUR

11.872

13.568

Min. van Financiën

2021

1,13%

EUR

-

625

Min. van Financiën

2039

2,28%

EUR

1.994

2.104

Min. van Financiën

2041

0,64%

EUR

23.478

24.652

Min. van Financiën

2029

0,00%

EUR

3.040

3.420

Min. van Financiën

2049

0,21%

EUR

31.920

33.060

Min. van Financiën

2032

0,00%

EUR

6.563

7.188

Min. van Financiën

2030

0,00%

EUR

3.570

3.990

Min. van Financiën

2035

0,00%

EUR

5.220

5.607

Min. van Financiën

2027

0,00%

EUR

2.229

2.600

Min. van Financiën

2042

0,00%

EUR

39.327

41.200

Min. van Financiën

2030

0,00%

EUR

7.560

8.400

Min. van Financiën

2030

0,00%

EUR

9.690

-

Min. van Financiën

2041

0,00%

EUR

7.507

-

Min. van Financiën

2031

0,00%

EUR

15.000

-

Min. van Financiën

2051

0,19%

EUR

4.300

-

Min. van Financiën

2036

0,05%

EUR

6.000

-

Min. van Financiën

2036

0,05%

EUR

4.800

-

Min. van Financiën

2051

0,19%

EUR

8.400

-

192.470

146.414

Totaal

193.120

149.014

De geamortiseerde kostprijs is gelijk aan de boekwaarde, aangezien er bij het aangaan van de leningen geen transactiekosten zijn betaald. Alle leningen hebben vaste rente-afspraken voor de hele looptijd.  De rentepercentages zijn in bovenstaand overzicht opgenomen.

Op 31 december 2021 bedraagt het kortlopende deel van de leningen 13,7 miljoen euro (31 december 2020: 11,6 miljoen euro). Dit deel is opgenomen onder de kortlopende verplichtingen.

LVNL mag volgens de Comptabiliteitswet 2016 zowel bij het ministerie van Financiën als bij commerciële instellingen leningen afsluiten.

In het kader van bovenstaande leningsfaciliteiten is tot zekerheid bepaald dat LVNL geen van haar tegenwoordige of toekomstige registergoederen, vorderingen, activa of delen daarvan ten behoeve van anderen met een recht van hypotheek zal belasten, verpanden of anderszins met beperkende rechten bezwaren, zonder voorafgaande toestemming van de leningverstrekkers.

In 2021 zijn zeven nieuwe leningen aangetrokken bij het ministerie van Financiën. Voor 2022 wordt naar verwachting een totaalbedrag van 58,4 miljoen euro aanvullend geleend bij het ministerie van Financiën. Dit wordt aangewend om de investeringen in het nieuwe luchtverkeersleidingssysteem te financieren.