Ondernemingsraad

De ondernemingsraad (OR) wordt gevormd en gekozen door de LVNL-medewerkers. De zittingsperiode van de leden van de OR is drie jaar. Medewerkers moeten minimaal een half jaar bij LVNL in dienst zijn om te mogen stemmen. Kandidaten voor de ondernemingsraad moeten minimaal een jaar in dienst zijn.

De OR komt op voor de collectieve belangen van de medewerkers door overleg te voeren met het LVNL-bestuur over het beleid en het functioneren van de organisatie. Daarnaast heeft de OR het recht het LVNL-bestuur te adviseren over onder meer belangrijke wijzigingen in de organisatiestructuur van LVNL en belangrijke investeringen of belangrijke wijzigingen van technologische voorzieningen. De OR heeft recht van instemming bij bepaalde besluiten op het gebied van sociaal beleid.

Verder kan de raad op grond van het initiatiefrecht het bestuur ongevraagd advies geven over onderwerpen die de organisatie aangaan.

In aanvulling op de reguliere overlegvergaderingen besprak de OR in 2021 tweemaal de algemene gang van zaken binnen LVNL met het bestuur. Beide bijeenkomsten werden bijgewoond door een afgevaardigde van de raad van toezicht.

Op 31 december 2021 beëindigde de voorzitter haar lidmaatschap van de OR. De opvolgende kandidaat van de betreffende kieslijst neemt per 1 januari 2022 zitting in de OR.

Frédérique Fit, voorzitter

Jamée van Munster

Anil Jankipersad, vicevoorzitter

Martin Polman

Theo Hoogeboom, secretaris

Eliane Scholtens

Ricardo ter Bruggen

Amke Steggink-de Vries

Michael Hinke

Jordi Verspeek

Erna Ikelaar

Marloes Wildeman

Alex de Meer

Leden ondernemingsraad op 31 december 2021.