Investeringen

In het verslagjaar is 44,1 miljoen euro geïnvesteerd in vaste activa (2020: 49,8 miljoen euro). 

Een groot deel van deze investeringen is gedaan voor de vervanging van het luchtverkeersleidingssysteem, de realisatie van de civiel-militaire integratie op Schiphol en RECAT-TBS. De komende jaren wordt eveneens een verhoogd investeringsniveau voorzien, hoofdzakelijk als gevolg van eerdergenoemde projecten en programma’s.