Voorwoord van het bestuur

2021 was weer een pittig en uitdagend jaar. De COVID-pandemie laat ons niet los en heeft nog steeds enorme impact op LVNL en de hele luchtvaartsector. Sinds de zomer trekt het vliegverkeer langzaam weer aan. Nieuwe bezuinigingen zijn echter onvermijdelijk en de toekomst blijft onzeker. Niet alleen vanwege de pandemie, ook de situatie die begin 2022 in Oekraïne is ontstaan en de maatschappelijke discussie over gezondheidsschade als gevolg van de uitstoot van (ultra)fijnstof zijn van invloed op de toekomst van, onder andere, de luchtvaart.

Als gevolg van de COVID-pandemie waren we ook genoodzaakt onze opleiding tijdelijk te pauzeren en grote aanpassingen te doen in ons strategische projectportfolio. De focus ligt op de ontwikkeling van ons nieuwe luchtverkeersleidingssysteem iTEC Centre Automation System (iCAS) en het aantrekken en opleiden van voldoende verkeersleiders. Om de hoge kwaliteit van onze operatie in de toekomst te kunnen continueren zijn voldoende luchtverkeersleiders nodig. Een veilige operatie is en blijft de basis van wat we doen.

Net als in 2020 werkten veel LVNL’ers een groot deel van het jaar zoveel mogelijk thuis. Dit biedt voordelen maar er is ook een keerzijde: het gemis aan persoonlijk contact en ontmoetingen op kantoor. Daarom omarmen we het hybride werken en denken na over hoe we deze nieuwe manier van samenwerken zo goed mogelijk kunnen vormgeven. Op de locaties Schiphol, Rotterdam The Hague, Maastricht Aachen, Groningen Eelde en Lelystad Airport gaat het werk door en verlenen collega’s hoogwaardige operationele diensten. De operationele verkeersstromen waren minder voorspelbaar dan ooit en dat leidde tot allerlei uitdagingen. Desondanks zijn onze luchtverkeersleiders ook dit verslagjaar in staat geweest een robuuste operatie te draaien.

We zijn trots op wat al onze medewerkers in wederom een bijzonder jaar hebben neergezet en lichten graag een aantal zichtbare successen toe. We zijn volledig overgegaan op innovatieve satellietnavigatie, hebben op Schiphol het Instrument Landing System (ILS) van zowel de Polderbaan als de Kaagbaan vervangen en het vliegverkeer boven de Grand Prix in Zandvoort via speciaal ontworpen routes begeleid. Onze Regional Unit (RU) behaalde een belangrijke mijlpaal met het hijsen van de cameramast op Groningen Airport Eelde voor de ontwikkeling van remote tower. Met deze technologie gaan de luchtverkeersleiders in de toekomst vanaf onze hoofdvestiging Schiphol Oost het aankomende en vertrekkende vliegverkeer op Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport begeleiden door gebruik van camerabeelden. Ook wonnen we een Diamant Award van stichting Talent naar de Top voor het aantal vrouwen op een managementpositie in de top van de organisatie. Komende jaren blijven diversiteit en inclusie hoog op onze agenda staan.

We staken tevens energie in het vernieuwen van onze corporate visie en strategie. Deze gaat ons helpen om gerichte strategische keuzes te maken en ons klaar te stomen voor de toekomst. We blijven innoveren, met strategische projecten als iCAS, 1ATM en luchtruimherziening om LVNL toekomstbestendig te maken. Ook blijven we de focus leggen op hinderbeperking en verduurzaming. Thema’s die steeds luider doorklinken in het politieke en maatschappelijke debat. Met de nieuwe visie en strategie sturen we onze koers bij, omdat we de kansen zien die toekomstige ontwikkelingen ons bieden en we ingaan op de verwachtingen van onze stakeholders. Het vernieuwen van onze corporate visie en strategie betekent niet dat we ons fundament veranderen. Veiligheid is ons uitgangspunt als luchtverkeersdienstverlener. Wij blijven investeren in onze operatie en onze medewerkers.

Michiel van Dorst, Chief Executive Officer (CEO)

Marlou Banning, Chief Financial Officer (CFO)